Konfiguracja oprogramowania stacji pogodowej

Zanim dane pogodowe z twojej stacji, będą używane przez Pogodowa Sieć Polski (PLWN), musisz skonfigurować wybrany przez ciebie program obsługujący stację pogodową, aby format wystłanych danych był możliwy do odczytu przez nasz serwer. Aktualnie możemy przetwarzać dane z WeatherLink, Weather Display oraz Virtual Weather Station. Możesz znaleźć w odpowiedniej sekcji poniżej, w jaki sposób skonfigurować oprogramowanie. Po wykonaniu tych czynności , skontaktuj się z nami abyśmy mogli dodać cię do sieci. Jeśli pojawią się problemy, prosimy o kontakt z nami .


Konfiguracja WeatherLink

 1. Zapisz plik WL_stickertags.htx do katalogu z szablonami programu WeatherLink - zwykle c:\program files\weatherlink\[nazwa_stacji]\templates.
 2. W programie WeatherLink, Kliknij na Setup, wybierz Internet Settings.
 3. W konfiguracji używanej do wysyłania przez FTP, plików html programu Weatherlink, naciśnij przycisk Configure.
  W Data Upload Profile, naciśnij Select Template Files, następnie za pomocą przycisku ADD wybierz plik WL_stickertags.htx i naciśnij Otwórz.
 4. Plik WL_stickertags.htx powinien się pojawić w dialogu Weather Template Files for Data Upload. Naciśnij OK. I naciśnij OKw Data Upload Profile, następnie OK w dialogu Internet Settings.
 5. Plik WL_stickertags.htx zostanie przesłany w następnym cyklu aktualizacji z plikami określonymi w Data Upload Profile.
 6. Ustaw wysyłanie danych na na stronę co 5 minut.
 7. Po prostu przyłącz się a my pobierzemy plik ze strony.

Powinieneś być w stanie zobaczyć plik w działaniu na  www.twojastrona.com/WL_stickertags.htm


Konfiguracja Weather Display

Jeśli robisz w czasie rzeczywistym przy użyciu clientraw.txt, aktualizacji (np. dla Weather-Display Live) lub jednego z szablonów AJAX, nie ma dodatkowych czynności konfiguracyjnych. Twój clientraw.txt powinien być przesyłany co 5 minut lub mniej. Po prostu przyłącz się a my pobierzemy plik ze strony.

Jeśli jeszcze NIE UŻYWASZ clientraw.txt, konfiguracja Weather-Display do uploadu pliku clientraw.txt Należy ustawić Weather Display do upload pliku co5 minut. Gdy to zrobisz, po prostu przyłącz się a my pobierzemy plik ze strony.

Powinieneś być w stanie zobaczyć plik w działaniu na  www.twojastrona.com/clientraw.txt


Konfiguracja Virtual Weather Station

 1. Zapisz plik VWS_stickertags.htx do katalogu z szablonami programu VWS (c:\vws\templates jest domyślnie).
 2. W programie VWS, rozwiń menu Internet i kliknij na "HTML Settings".
 3. W pustej lokalizacji po lewej stronie (Templates) w oknie HTML Settings, wprowadź c:\vws\template\VWS_stickertags.htx, lub wybierz wskazany plik przy pomocy przycisu Browse.
 4. Po praej stronie okna (HTML filename), w tej samej lini, wprowadź położenie pliku jakie używasz dla innych plików .htx, przetwarzanych przez VWS dla twojej strony, poprzedzone przez /VWS_stickertags.htm.
 5. Kliknij na pole On* by umieścić w nim zaznaczenie.
 6. Teraz w VWS, rozwiń menu Internet i kliknij na FTP Upload File (Send) i w pustym wierszu po LEWEJ wprowadź tą samą treść, którą wpisałeś po PRAWEJ stronie w dialogu HTML Settings. (np. "c:\vws\root\VWS_stickertags.htm").
 7. Po prawej stronie, umieść "[katalog]/VWS_stickertags.htm" gdzie [katalog] jest tym samym katalogiem, który używasz dla reszty plików swojej strony. Byłoby '/VWS_stickertags.htm' jeśli umieszczasz pliki w głównym katalogu twojej strony.
  Po prawej stronie kliknij na ikonę Schedule, ustaw czas aktualizacji co 5 minut. Kliknij Close a w dole okna FTP Upload File (Send) kliknij Upload Now.
 8. Gdy to zrobisz, po prostu przyłącz się a my pobierzemy plik ze strony.

Powinieneś być w stanie zobaczyć plik w działaniu na www.twojastrona.com/VWS_stickertags.htm


Konfiguracja Weather Underground HeavyWeather Uploader (WUHU)

UWAGA! Wymagany WUHU 216 Beta 40 lub nowszy!!
 1. Zapisz plik WUHU_stickertags.txt do wybranego folderu .
 2. Otwórz WUHU i kliknij przycisk Alerts/Actions. Pojawi się nowe okno.
 3. W Main Action/Alert, wybierz Enable Actions i Repetitions i ustawić wartość Selections na 1.
 4. W WUHU Operation Alarms/Actions, wybierz On Weather Update. eśli chcesz zaktualizować plik np. co 2 minuty, wybierz także On Update Seconds  i ustawić wartość na 120.
 5. Kliknij na przycisk Sound/Action (poniżej Weather Update). Pojawi się nowe okno.
 6. Napisz nastpujący łańcuch w Action przy Activation:
  template:"X:\(where_you_have_saved_WUHU_stickertags.txt)\WUHU-stickertags.txt" "X:\(where_you_want_to_save_the_file)\WU_stickertags.txt"
  X: jest literą partycji twojego dysku. Powyżej ciąg to przykład, dopasuj konfigurację własnego komputera.
 7. Potwierdź klikając OK
 8. Zapisać zmiany przez Save Changes
 9. Po prostu przyłącz się a my pobierzemy plik ze strony.

Powinieneś być w stanie zobaczyć plik w działaniu na www.twojastrona.com/WU_stickertags.txt


Cumulus Weather Software

Jeżeli używasz Cumulus weather station software, upewnij się, że plik z danymi realtime.txt jest uaktualniany regularnie na twojej stronie, wtedy podaj nam adres URL twojego pliku realtime.txt na stronie a my zajmiemy się dalszą konfiguracją tutaj.


Jak zainstalować PLWN Meso-mapę

Możesz pobrać zestaw startowy kodu i wszystkie wymagane pliki (PLWN-mesomap.zip). Wystarczy rozpakować plik zip i wgraj jego zawartość do witryny internetowej. Umieścić pliki kontroli i skrypty PHP w katalogu głównym serwera internetowego, oraz pliki graficzne i strzałki/inne grafiki do katalogu ./PLWN-images. Pamiętaj, aby dostosować skrypt mesomap-update-utility.php z zestawu, aby można go używać w przyszłości do kontroli aktualności plików kontrolnych, graficznych oraz pliku PHP meso-mapy, by zawsze były aktualne.

Po drugie, utwórz nową stronę PHP używając swojego dotychczasowego szablonu. (Nazwałem mój PLWN.php, ale nazwa pliku nie jest ważna). Edytuj stronę aby nadać jej tytuł "Pogodowa Sieć Polski", oraz wstaw dwa kody PHP metodą include. W sekcji <head>, wstaw:

<meta http-equiv="Refresh" content="300" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />


<?php
$doPrintPLWN = false;
include("PLWN-mesomap.php");
print $PLWN_CSS; ?>

a w sekcji <body>, gdzie chcesz mieć PLWN meso-mapę wyświetloną, wstaw:

<?php print $PLWN_MAP; print $PLWN_TABLE; ?>

jeśli chcesz wygenerować XHTML 1.0-Strict, następnie wykorzystać w sekcji <head>:

<meta http-equiv="Refresh" content="300" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />


<?php
$doPrintPLWN = false;
$_REQUEST['gen'] = 'xhtml';
include("PLWN-mesomap.php");
print $PLWN_CSS; ?>

Zapisz plik i wgraj go do swojej witryny pogodowej.

Jeśli chcesz, aby wyśrodkować mapę na swojej stronie, nie należy używać tagu <center> .. będzie przenoszona tylko górna grafika, a nie tło graficzne, więc legendy będą przesunięte. Zamiast tego należy użyć tagu <table>, tak jak tu:

<table width="99%">
<tr><td align="center">
<table width="620">
<tr><td style="text-align:left">
<?php print $PLWN_MAP; ?>
</td></tr>
<tr><td>
<?php print $PLWN_TABLE; ?>
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Kiedy przychodzi czas na update mesomapy w przyszłości, będziesz musiał użyć tylko mesomap-update-utility.php w witrynie, aby zachować pliki aktualne z głównym zestawem.

Cacheing aktualnych warunków został włączony w aktualność domyślnie 10 minut . Powinno to przyspieszyć późniejsze poglądy.
Upewnij się, że plik PLWN-conditions.txt jest w tym samym katalogu co PLWN-mesomap.php i ma prawa zapisu PHP (permissions 666 lub 777) -- służy do przechowywania pamięci podręcznej warunków pogodowych do wyświetlania raportów.
Również plik opcji konfiguracyjnych został przygotowany, by pozwalać na zapisanie ustawień w PLWN-mesomap-config.txt w tym samym katalogu. W ten sposób, trzeba tylko raz zmienić ustawienia dla pliku PLWN-mesomap.php, a nowe aktualizacje skryptów nie zmienią ustawień. Przykładowy plik PLWN-mesomap-config.txt jest zawarty w PLWN-mesomap.zip lub do zobaczenia tu.


Jak zainstalować PLWN Meso-mapę (HTML process)

UWAGA: użyj tej metody TYLKO jeżeli nie masz funkcji PHP dostępnych na serwerze twojego serwisu internetowego. Ta metoda spowoduje obciążenie naszej strony Pogodowa Sieć Polski (dzięki której możemy obsługiwać wiele stron), i nie pozwoli wyszukiwarkom na poprawną pracę z linkami do indeksu podobnie jak metody PHP (dlatego twoja strona nie będzie dobrze widoczna w wyszukiwarkach, w porównaniu ze stronami używającymi mapy w PHP).

Po pierwsze, utwórz nową stronę internetową PLWN mezo-map za pomocą szablonu witryny.
Edytuj stronę i nadaj jej tytuł "Pogodowa Sieć Polski" i umieść ten kod HTML w sekcji <body>, strony na której chcesz wstawić meso-mapę:

<div style="width: 620px">
<iframe src="http://www.polishweather.net/PLWN.php" width="620" height="680"
frameborder="0" scrolling="auto">
</iframe>
<br clear="all">
</div>

Teraz prześlij stronę PLWN mezo-map na serwer twojej witryny pogodowej.


Aktualizacja strony głównej

Edytuj swoją główną stronę stacji pogodowej, aby umieścić tam link do twojej PLWN meso-mapy. Jeśli używasz linku tekstowego, upewnij się, że znajduje się wnim oraz w tytule zwrot. "Pogodowa Sieć Polski" - tak jak w przedstawionym przykładzie:

<a href="PLWN.php" title="Pogodowa Sieć Polski">Pogodowa Sieć Polski</a>

Jeśli korzystasz z graficznego linku, upewnij się, że ma on zarówno atrybuty link <img> alt = title = które wskazują w nich na "Pogodowa Sieć Polski". Wyszukiwarki będą czytać zarówno tagi alt = title = jako słowa kluczowe, a my chcemy mieć pewność, pobiorą wtedy pełną nazwę.

<a href="PLWN.php">
<img src="PLWN_logo_100.png"
alt="Pogodowa Sieć Polski"
"Pogodowa Sieć Polski"
width="100" height="100" style="border: none;" />
</a>

Zapisz tak przygotowaną stronę i prześlij do swojej witryny ( co może oznaczać edycję plików htx lub. txt z kodem html do wgrania przez program stacji meteorologicznej ). Teraz jesteś gotowy (PLWN dostaje nowego członka) a ty możesz się zrelaksować i cieszyć się swoją aktywnością na forum PLWN.